Eed van belofte

Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken hij is dit verplicht als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt maakt hij zich schuldig aan meineed.