DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners aan prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa, een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer en aan solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen. Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen. DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: een stelsel dat schokbestendig is en bijdraagt aan duurzame economische groei. DNB waarschuwt voor risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.