A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Bankroet

Niet in staat zijnde aan de financiele verplichtingen te voldoen, failliet.